FÖREBYGGANDE ARBETE INOM ALKOHOL- OCH DROGRELATERAD OHÄLSA I ARBETSLIVET

Strandberg & Strandberg AB grundades med tanken att vara en självklar samarbetspartner till företag och organisationer som fokuserar på förebyggande insatser inom alkohol- och drogrelaterad ohälsa.

Tillsammans med kunden skapar vi de tjänster som behövs, utifrån behoven som finns hos beställaren. Vi har en lång erfarenhet inom missbruk & beroende, anhörigproblematik & medberoende samt psykisk ohälsa som kombinerats med psykoterapeutiska utbildningar, vilket också ligger till grund för allt vårt förebyggande arbete.

NÅGRA ORD FRÅN VÅRA KUNDER
”När Karin och Alexander berättade för oss att de skulle starta sitt företag blev vi mycket intresserade. Vi arbetar i en bransch där inte minst alkohol är lättillgängligt och därför tycker vi att det är viktigt att markera att vi vill vara seriös aktör som tar denna problematik på yttersta allvar”,
/Niklas Wentzel, delägare i The Bulls i Halmstad
BULLS PUB I HALMSTAD
”Jag känner att vi har blivit oerhört hjälpta av både Alexander & Karin på olika sätt. Utan deras hjälp hade vi fortfarande stått handfallna i detta problem vi haft på företaget. De är båda ett stort stöd och vi uppskattar deras kompetens och diskretion”
/VD & grundare, ett företag i Halmstad som valt att vara anonymt
ANONYM FÖRETAGARE