OM OSS

Strandberg & Strandberg är en verksamhet som bygger på ett socialt entreprenörskap.

Företagets grundare Alexander och Karin Strandberg startade verksamheten med syftet att kunna vara en del i något större för att göra förändring. Både för enskild individ och organisationer, men också kunna påverka samhället i stort och verka för en tryggare framtid.

Oavsett om det handlar om att hjälpa en person med stöd- och/eller skyddsbehov, vägleda en klient i terapi eller utveckla ett företags förebyggande insatser inom alkohol- och drogrelaterad ohälsa i arbetslivet, är företagets värdeord grunden till allt arbete som utförs.

VÅRA VÄRDEORD
Omtanke – alla människor behöver bli sedda
Ödmjukhet – att vara ödmjuk inför andra människors historia
Tillit – alla människor behöver någon som tror på en, när man inte gör det själv
Hopp – utan hopp, inget liv
Ärlighet – en av det viktigaste egenskaperna för att göra förändring, både mot sig själv och mot andra


Om Alexander och Karin

Alexander är utbildad alkohol- och drogterapeut och har lång erfarenhet inom behandlingsarbete i både offentlig och privat sektor. Karin är utbildad KBT-terapeut och anhörigterapeut med gedigen kunskap inom området. Tillsammans har de även egna upplevelser och lärdomar inom området som företaget fokuserar på.

För att kunna göra ett bra jobb åt våra kunder och klienter är det viktigt att vi tillhandahåller en god och sund arbetsmiljö, både psykosocialt och fysiskt. Det är viktigt för oss att all personal som arbetar med Oss håller en god kunskaps- och erfarenhetsnivå, men också att de känner ett starkt engagemang och en genuin vilja till att göra ett bra jobb varje dag.