ÖVERDOSEN BLEV VÄNDNINGEN

"Alexander valde bort drogerna och Karin valde att stanna kvar i relationen. Tillsammans har de valt att inte definiera sig som beroende – medberoende, utan som två individer med massor av potential."

Alexander Strandberg

Alexander har en lång erfarenhet inom missbruk- och beroendeproblematik. Han har under många år själv levt med ett aktivt beroende, samt genomgått flera olika behandlingar. Har dock därefter arbetat med missbruksvård under en längre tid.

Han gör nu sitt avslutande år på en 3-årig A-terapeut utbildning via Bergströms Institut i Stockholm, och våren 2020 kommer han att examineras som A-terapeut (alkohol- och drogterapeut.)

Tidigare har Alexander en bakgrund som hantverkare och har även arbetat i flertalet projekt som hanterade unga vuxna med social problematik.

Karin Strandberg

Karin har levt tillsammans med Alexander både före och efter hans aktiva period som beroendesjuk, och har därmed egna erfarenheter inom anhörigproblematik-medberoende & psykisk ohälsa under långa perioder.

Hon valde längre fram att utbilda sig till Anhörigterapeut, då hon kändes att det saknades stöd och behandling för just denna problematik. Då detta är en relativt ny utbildning kompletterades denna den med en KBT-Steg 1 utbildning för att nå ut till en större mängd människor.

Karin har tidigare yrkeserfarenhet från olika chefspositioner inom den privata sektorn, främst som HR-ansvarig.

 

Press & media