SAMTALSTERAPI

Det finns lika många anledningar till att gå i samtalsterapi, som antal människor på denna jord. Vi alla är unika, och så även våra sätt att hantera livets svårigheter. Strandberg & Strandberg erbjuder samtalsterapi med hjälp av kognitiv beteendeterapi (KBT), men också individuell behandling inom missbruk- och beroende. Dessutom finns möjlighet att gå i parterapi med fokus på missbruk/beroende och anhörig/medberoendeperspektiv.
MISSBRUK & BEROENDE

Alla går någon gång igenom kriser i livet och vi väljer då att attackera dom på det sätt vi tror är rätt för oss.
Viktigt att komma ihåg är dock att oavsett hur tungt livet kan kännas ibland, så är vi övertygade om att det är just utifrån kriser och motgångar som vi växer som människor. När vi arbetat oss igenom våra svårigheter och kommer ut på andra sidan, gör vi det som starkare individer med en mer ödmjuk inställning både till sig själv och andra människor.

Terapi för oss på Strandberg & Strandberg handlar om att få vägledning och verktyg till att klara sig igenom svårigheter i livet med hjälp av en annan person. Dock finns det ingen annan som kan göra jobbet åt dig. Förändring börjar alltid med sig själv. När vi kom till denna värld så var det någon som tog hand om oss, för ensamma hade vi inte överlevt. Så låt oss gå bredvid dig i din väg till en förändring.

ANHÖRIG & MEDBEROENDE

Lever du med en familjemedlem som har missbruk- eller beroendeproblematik? Eller har du kanske en nära vän eller kollega som du oroar dig över? Vanligtvis blir de allra flesta människor påverkade på ett eller annat sätt av en närstående med missbruk- eller beroendeproblematik. Det finns dock skillnader mellan medberoende och anhöriga. Det innebär också att alla inte blir medberoende. Men vad är då skillnaden?

Medberoende är ett sjukdomsliknande tillstånd som kan skapas om man lever nära en person med missbruk- eller beroendeproblematik. Detta tillstånd gör att man blir helt upptagen av att kontrollera den beroende. Man vill hjälpa, underlätta och stötta den sjuke att det blir på bekostnad att man anpassar sin personlighet och sina beteenden.

Anhörig är oftast en familjemedlem (barn, förälder eller partner) som innebär att man blir oerhört påverkad av de yttre omständigheterna som sker runt omkring den beroendesjuka. Oavsett vad du identifierar dig med, är du i minst lika stort behov av samtalsstöd och hjälp som den beroendesjuka.

Att leva med en ständig stress, oro och kanske ångest över att vara maktlös inför den som står en nära är en oerhört smärtsam livssituation. Men genom att medvetetgöra sina ohjälpsamma automatiska tankar, kan man finna nya sätt att se på livet och göra det lite mer hoppfullt.

KBT-TERAPI

Strandberg & Strandberg erbjuder samtalsterapi med hjälp av kognitiv beteendeterapi (KBT), men också individuell behandling inom missbruk- och beroende. Är du tyngd över livets utmaningar? Känner du dig trött, stressad, fylld av ångest eller kanske på väg att bli deprimerad? Låter du rädslan ta över dina möjligheter? Eller vill du kanske leva ditt liv på annat sätt än vad du gör idag? Väntar kanske en stor livsförändring med en separation eller går du igenom en stor sorg? Hamnar du i konflikter utan förståelse till varför? Eller orkar du inte gå till jobbet längre? 

Här arbetar man framför allt med fokus på nuet och framtiden. Insikt om sin historia är ofta viktigt, men för att åstadkomma en konkret förändring i sitt liv behöver man arbeta aktivt med de tankar, känslor och beteenden man upplever i nutid.KBT är en aktiv korttidsterapi som består av mellan 8-10 sessioner á 45 min. För att nå bästa möjliga resultat ligger stor vikt på att nå en god allians mellan klient och terapeut, samt att klienten själv aktivt arbetar med hemuppgifterna mellan sessionerna. Grunderna man jobbar med i KBT är grundantaganden, livsregler och automatiska tankar.