DROGKONTROLLER

DROGKONTROLLER


Upptäck missbruk på arbetsplatsen i ett tidigt skede

Drogkontroller i arbetslivet blir alltmer vanligare och det finns olika anledningar till detta. Vi är övertygade om drogkontroller bör ske som en del i ett förebyggande arbete kring alkohol- och drogrelaterad ohälsa i arbetslivet för att det ska bli lyckosamt.

Att testa personal på en arbetsplats är en laddad fråga som väcker känslor hos många. För Oss är det viktigt att man som arbetsgivare förstår innebörden och syftet till varför man väljer att utföra dessa tester och hur man agerar vid provsvar som visar positivt utfall.

Strandberg & Strandberg kan med en lång erfarenhet och adekvat utbildning inom området hjälpa Er organisation till ett långsiktigt och framgångsrikt arbete för att skapa en trygg arbetsmiljö. Vi ger möjlighet till provtagning antingen ute på Er arbetsplats eller på vår mottagning.


Varför bör man arbeta förebyggande med hjälp av drogkontroller?

 • Skapar en medvetenhet på arbetsplatsen att man aktivt arbetar med frågan
 • Stärker företagets värderingar
 • Minskar risk för olyckor
 • Identifierar eventuella pågående droganvändande
 • Möjliggör att upptäcka problem i tid
 • Förebygger brott
 • Minskar sjukfrånvaro, sjuknärvaro och produktionsbortfall

Vi utför drogkontroller åt arbetsgivare vid följande tillfällen:

 • Vid nyrekrytering
 • Vid misstanke om påverkan
 • Slumpmässiga kontroller på arbetsplatsen
 • Vid behandling och rehabilitering

  Samtliga tester kan utföras på vår mottagning alternativt ute på arbetsplatsen. Testet sker alltid med högsta möjliga diskretion och med respekt för Era anställda.

Abonnemang på drogkontroller

Vi erbjuder möjligheten att utföra löpande drogkontroller vid nyrekryteringar och/eller slumpmässiga drogkontroller ute på arbetsplatsen till en lägre kostnad.
Genom att teckna ett av våra olika abonnemang för drogkontroller hos Strandberg & Strandberg, kan man utföra ett förebyggande arbete med kontinuitet och ständigt ha tillgång till rådgivning och stöd hos Oss. LÄS MER.

 

Kompletterande tjänster

Utöver arbetsplatstestning med drogkontroller kan man komplettera sitt förebyggande arbete med våra utbildningar inom området. Vi skräddarsyr varje utbildningstillfälle för göra det så passande som möjligt för varje kund. Vi erbjuder också utförande och implementering av Er alkohol- och drogpolicy, som är kärnan till det förebyggande arbetet inom alkohol- och drogrelaterad ohälsa.
Dessutom finns det tillgång till samtalsterapeuter som kan vara hjälpsamt komplement vid exempelvis psykisk ohälsa, samarbetssvårigheter och konflikthantering på arbetsplatsen eller bara som stöttning vid livskriser. Alla våra terapeuter har dessutom hög erfarenhet och kompetens inom arbetspsykologi för att kunna vägleda med rätt verktyg hos varje anställd.

KONTAKTA OSS

Telefon: 035-299 50 97
E-post: info@strandbergochstrandberg.com

ÖPPETTIDER

Måndag – Fredag: 8.00 – 17.00
Lördag: Stängt
Söndag: Stängt

Förfrågningar för skyddat boende kan nås via vårt journummer dygnet runt, året runt.

FÖLJ OSS

Copyright © All Rights Reserved.