Drogtester

Drogtester på arbetsplatsen

Drogkontroller ute i arbetslivet blir idag alltmer vanligare och det finns olika anledningar till detta. Vi är övertygade om drogkontroller bör ske som en del i ett förebyggande arbete kring alkohol- och drogrelaterad ohälsa i arbetslivet för att det ska bli lyckosamt.

Att testa personal på en arbetsplats är en laddad fråga som väcker känslor hos många. För Oss är det viktigt att man som arbetsgivare förstår innebörden och syftet till varför man väljer att utföra dessa tester, och hur man agerar vid provsvar som visar positivt utfall.

Strandberg & Strandberg kan med en lång erfarenhet och adekvat utbildning inom området hjälpa Er organisation till ett långsiktigt och framgångsrikt arbete för att skapa en trygg arbetsmiljö. Vi ger olika möjligheter till provtagning.
Antingen ute på Er arbetsplats eller på vår mottagning.
Man kan utföra drogkontroller vid:

  • Rekrytering
  • Vid misstanke om påverkan
  • Slumpmässiga kontroller på arbetsplatsen


Utöver detta kan vi komplettera med utbildning, samtalsterapi samt utförande och implementering av Er alkohol- och drogpolicy.