SKYDDAT BOENDE

SKYDDAT BOENDE


Vi erbjuder skyddat boende för avhoppare som önskar lämnar en kriminell livsstil samt för personer som är utsatta för våld och hot.

MÅLGRUPP
Vår skyddade verksamhet riktar sig till vuxna som vill lämna sin kriminella livsstil samt personer som är utsatta för våld och hot. Vi tar även emot barn till vuxna personer som är i behov av skydd.

SYFTE OCH MÅLSÄTTNING
Är att motivera och stötta personer till att bryta destruktiva beteenden och livsmönster samt få ut individen i sysselsättning och få möjlighet till att skapa nya välfungerande kontakter och nätverk.

VÅRT ARBETSSÄTT
Vi upprättar tillsammans med klienten en genomförandeplan som är baserad utifrån uppdragsgivarens vårdplan.Denna genomförandeplan är helt individanpassad och revideras och följs upp kontinuerligt i samverkan med placerande kommunhandläggare. Vid placeringstillfället görs ett inledande samtal med klienten för att på bästa sätt lyssna in personens förväntningar och därefter matchar vi klienten med bäst lämpad kontaktperson. Vi arbetar nära varje klient med daglig kontakt och finns att nå via telefon eller för fysiska träffar dygnet runt.

VÅR PERSONAL
All personal har relevant utbildning och mångårig erfarenhet inom missbruk- och beroende, kriminalitet, våld i nära relationer samt återfallsprevention. Det är av yttersta vikt att all vår personal har den utbildning och kompetens samt de egenskaper som krävs för att vi ska kunna skapa ett kvalitetssäkert skyddat boende.

INSATSER
För att kunna lämna ett kriminellt liv eller skapa en fungerande vardag efter att ha levt under hot och våld, kan man behöva flertalet olika stödinsatser. Vi hjälper bl a till med:

PRAKTISKA INSATSER
– Sjukvårds- och myndighetskontakter
– Söka sysselsättning (utbildning, jobb, praktik) – Söka boende
– Ekonomisk rådgivning
– Stöd till en aktiv fritid

PSYKOSOCIALA INSATSER
-Social färdighetsträning
– MI
– Kuritativa samtal
– Kontaktmannaskap
– Det finns tillgång till samtalsterapeuter då flera i personalen är utbildade till KBT-terapeuter samt alkohol- och drogterapeuter.

ANDRA KUNSKAPER HOS OSS
– Kriminalitet som livsstil
– Drogkontroller (alkohol och droger)
– Friskvård (kost och träning)
– Socialrätt
– Riskbedömning FREDA
– Återfallsprevention
– Våld i nära relationer

ÖVRIGT
– Vi tar emot placeringar från hela Sverige
– Vi kan hämta inom 24 timmar
– Alla placeringar har eget boende med hög standard

KONTAKTA OSS

Telefon: 035-299 50 97
E-post: info@strandbergochstrandberg.com

ÖPPETTIDER

Måndag – Fredag: 8.00 – 17.00
Lördag: Stängt
Söndag: Stängt

Förfrågningar för skyddat boende kan nås via vårt journummer dygnet runt, året runt.

FÖLJ OSS

Copyright © All Rights Reserved.