STÖDBOENDE & SKYDDAT BOENDE

Strandberg & Strandberg erbjuder skyddat boende för våldsutsatta män, kvinnor, barn & hela familjer. Vi tillhandahåller också stödboende (SoL) för unga 16-20 år samt stödboende för vuxna från 21 år för individer som har behov av sociala omsorgsinsatser. Vi tar emot placeringar från hela Sverige och hanterar både planerade placeringar och akutplaceringar.