KBT-TERAPI OCH ANHÖRIGTERAPI

Strandberg & Strandberg erbjuder samtalsterapi med hjälp av kognitiv beteendeterapi (KBT). Är du tyngd över livets utmaningar? Känner du dig trött, stressad, fylld av ångest eller kanske på väg att bli deprimerad? Låter du rädslan ta över dina möjligheter? Eller vill du kanske leva ditt liv på annat sätt än vad du gör idag? Väntar kanske en stor livsförändring med en separation eller går du igenom en stor sorg? Hamnar du i konflikter utan förståelse till varför? Eller orkar du inte gå till jobbet längre? 

Vad är KBT?
Kognitiv beteendeterapi (KBT) är ett samlingsnamn för olika former av psykoterapier med utgångspunkt i kognitiv psykologi och inlärningspsykologi. Det är en behandlingsmetod inom psykologin som innebär att du övar på att förändra ditt beteende och tankemönster för att minska psykiska besvär. Här arbetar man framför allt med fokus på nuet och framtiden. Insikt om sin historia är ofta viktigt, men för att åstadkomma en konkret förändring i sitt liv behöver man arbeta aktivt med de tankar, känslor och beteenden man upplever i nutid.
KBT är en aktiv korttidsterapi som består av mellan 8-12 sessioner á 45 min. För att nå bästa möjliga resultat ligger stor vikt på att nå en god allians mellan klient och terapeut, samt att klienten själv aktivt arbetar med hemuppgifterna mellan sessionerna. Kärnan i KBT är grundantaganden, livsregler och automatiska tankar.

Anhörig eller medberoende?
Lever du med en familjemedlem som har missbruk- eller beroendeproblematik? Eller har du kanske en nära vän eller kollega som du oroar dig över? Vanligtvis blir de allra flesta människor påverkade av en närstående med missbruk- eller beroendeproblematik. Medberoende är ett sjukdomsliknande tillstånd som kan skapas om man lever nära en person med missbruk- eller beroendeproblematik. Detta tillstånd gör att man blir helt upptagen av att kontrollera den beroende. Man vill hjälpa, underlätta och stötta den sjuke att det blir på bekostnad att man anpassar sin personlighet och sina beteenden. Anhörig är oftast en familjemedlem (barn, förälder eller partner) som innebär att man blir oerhört påverkad av de yttre omständigheterna som sker runt omkring den person som är beroendesjuk. Oavsett vad du identifierar dig med är du i lika stort behov av samtalsstöd. Att leva med en ständig stress, oro och ångest i maktlösheten är en oerhört smärtsam livssituation. Men genom att arbeta med sina ohjälpsamma automatiska tankar kan man finna nya sätt att se på livet och göra det lite mer hoppfullt.

”Det krävs ett helt nytt sätt att tänka, för att lösa de problem vi skapat med det gamla sättet att tänka”/ Albert Einstein

Priser

Privatpersoner
Pris ges vid förfrågan.

Betalningsvillkor
Arvodet betalas på plats vid varje besök. Du kan betala kontant eller med bankernas tjänst Swish. Vi fakturerar inte privatpersoner. Bokar du något av våra paketerbjudanden kan du i undantagsfall komma överens med oss om att dela upp din betalning i två delbetalningar. En sån överenskommelse görs då i samband med att du bokar ditt första besök hos oss. Förutsättningen för en delbetalning är dock att hela det utestående beloppet ska vara slutbetalt innan du avslutat dina sessioner hos oss. Beställda paket återbetalas inte, oavsett om du utnyttjat paketet eller inte. I den mån vi erbjuder rabatterade paketpriser, gäller dessa endast i samband med att du beställer ett paket vid första besöket, inte som rabatt för ett antal genomförda sessioner i efterhand. Vi genomför endast samtal där vi kan säkerställa att betalning har skett.

Avbokningspolicy
Om du får förhinder, oavsett orsak, behöver du avboka din tid senast 24 timmar i förväg. Om avbokning inte skett i tid debiterar vi ordinarie sessionspris som avbokningsavgift. Du kan avboka en tid antingen via telefon eller sms. Dock måste avbokningen bli bekräftad av oss för att den ska gälla.

Viktigt för framgångsrik behandling
Av erfarenhet vet vi att ett förtroendefullt samarbete mellan dig och din terapeut är viktigt för resultatet i en bra samtalsbehandling. Hos Strandberg & Strandberg får du därför möjlighet att byta terapeut om du upplever att alliansen inte skapas. Vi är ju alla olika som människor och personkemin är en viktig förutsättning för ett gott resultat och samarbete.