Våra tjänster

Strandberg & Strandberg vill genom förebyggande arbete inom alkohol- och drogrelaterad ohälsa ge människor insikt, förståelse och kunskap över hur denna problematik kan lindras om den upptäcks i tid. 

Genom att synliggöra och normalisera alkohol- och drogrelaterad ohälsa skapar vi en plattform som ger människor en trygghet att prata öppet om det, för att på så vis minska skammen. Att skapa en förståelse och en medvetenhet kring denna problematik.