Samtalsterapi för privatpersoner

Det finns lika många anledningar till att gå i samtalsterapi, som antal människor på denna jord. Vi alla är unika, och så även våra sätt att hantera livets svårigheter.

KBT-terapi

Strandberg & Strandberg erbjuder samtalsterapi med hjälp av kognitiv beteendeterapi (KBT), men också individuell behandling inom missbruk- och beroende i form av manualbaserad 12-stegsbehandling. Dessutom finns möjlighet att gå i parterapi med fokus på missbruk/beroende och anhörig/medberoendeperspektiv.

Är du tyngd över livets utmaningar? Känner du dig trött, stressad, fylld av ångest eller kanske på väg att bli deprimerad? Låter du rädslan ta över dina möjligheter? Eller vill du kanske leva ditt liv på annat sätt än vad du gör idag? Väntar kanske en stor livsförändring med en separation eller går du igenom en stor sorg? Hamnar du i konflikter utan förståelse till varför? Eller orkar du inte gå till jobbet längre? 

Strandberg & Strandberg erbjuder samtalsterapi i form av kognitiv beteendeterapi (KBT) Kognitiv beteendeterapi (KBT) är ett samlingsnamn för olika former av psykoterapier med utgångspunkt i kognitiv psykologi och inlärningspsykologi.

Här arbetar man framför allt med fokus på nuet och framtiden. Insikt om sin historia är ofta viktigt, men för att åstadkomma en konkret förändring i sitt liv behöver man arbeta aktivt med de tankar, känslor och beteenden man upplever i nutid.KBT är en aktiv korttidsterapi som består av mellan 12-15 session á 45 min. För att nå bästa möjliga resultat ligger stor vikt på att nå en god allians mellan klient och terapeut, samt att klienten själv aktivt arbetar med hemuppgifterna mellan sessionerna. Grunderna man jobbar med i KBT är grundantaganden, livsregler och automatiska tankar.

Anhörig eller medberoende?

Lever du med en familjemedlem som har missbruk- eller beroendeproblematik? Eller har du kanske en nära vän eller kollega som du oroar dig över? Vanligtvis blir de allra flesta människor påverkade på ett eller annat sätt av en närstående med missbruk- eller beroendeproblematik. Det finns dock skillnader mellan medberoende och anhöriga. Det innebär också att alla inte blir medberoende. Men vad är då skillnaden?

Medberoende är ett sjukdomsliknande tillstånd som kan skapas om man lever nära en person med missbruk- eller beroendeproblematik. Detta tillstånd gör att man blir helt upptagen av att kontrollera den beroende. Man vill hjälpa, underlätta och stötta den sjuke att det blir på bekostnad att man anpassar sin personlighet och sina beteenden.

Anhörig är oftast en familjemedlem (barn, förälder eller partner) som innebär att man blir oerhört påverkad av de yttre omständigheterna som sker runt omkring den beroendesjuka.

Oavsett vad du identifierar dig med, är du i minst lika stort behov av samtalsstöd och hjälp som den beroendesjuka.

Att leva med en ständig stress, oro och kanske ångest över att vara maktlös inför den som står en nära är en oerhört smärtsam livssituation. Men genom att medvetetgöra sina ohjälpsamma automatiska tankar, kan man finna nya sätt att se på livet och göra det lite mer hoppfullt.

Karin är utbildad KBT-terapeut, men också anhörigterapeut som är en 2-årig utbildning med specialinriktning på just anhöriga till individer med missbruks- och beroendeproblematik. Tillsammans med hennes egna erfarenheter kan hon på ett förstående och hjälpsamt sätt ge dig verktyg genom samtal till att finna ett bättre mående.

Missbruk och beroende

Jag vill tro att saker och ting händer av en mening. Alla går någon gång igenom kriser i livet och vi väljer då att attackera dom på det sätt vi tror är rätt för oss.

Viktigt att komma ihåg är dock att oavsett hur tungt livet kan kännas ibland, så är jag övertygad om att det är just utifrån kriser och motgångar som vi växer som människor. När vi arbetat oss igenom våra svårigheter och kommer ut på andra sidan, gör vi det som starkare individer med en mer ödmjuk och kärleksfull inställning till andra människor.

Terapi för mig handlar om att få vägledning och verktyg till att klara sig igenom svårigheter i livet med en annan människas hjälp. Dock finns det ingen annan som kan göra jobbet åt dig. Förändring börjar alltid med en själv. När vi kom till denna värld så var det någon som tog hand om oss, för ensamma hade vi inte överlevt. Så låt mig gå bredvid dig i din väg till en förändring.

Vill du komma i kontakt med mig för kostnadsfri rådgivning på 20 min, eller kanske har du redan bestämt dig att göra en förändring? Oavsett så är jag bara ett samtal bort.

Gå vår väg

Parbehandling missbruk/beroende & anhörig/medberoende

Att leva i en relation samtidigt som ett missbruk- eller beroende finns med i bilden är oerhört svårt. Vi har själva gjort den resan, så vi har full förståelse för vilken problematik som kan finnas.

Man måste inte lämna en person med missbruk- eller beroendeproblematik, men man måste acceptera situationen som den är i nuet, och hitta ett förhållningssätt till att leva på värdigt sätt utan att ge upp sig själv. Att kommunicera kan vara oerhört svårt i alla relationer, men i en sådan här relation där tilliten ligger långt borta och oändligt med svikna löften ständigt påminns kan det vara hjälpsamt att tillsammans få professionell hjälp. 
Vår parbehandling innebär både enskilda sessioner, där man arbetar med sina egna svårigheter och tankefällor, och parsessioner där vi sitter tillsammans alla fyra och arbetar med bl a kommunikation och tillitsövningar.
Alexander arbetar enskilt med personer som har missbruk- eller beroendeproblematik och Karin arbetar enskilt med anhöriga och medberoende.

Kostnadsfri rådgivning

Vi erbjuder möjligheten till 30 minuter kostnadsfri rådgivning. Där kan vi i lugn och ro prata igenom dina tankar och funderingar.