Alkohol- och drogrelaterad ohälsa på arbetsplatsen

Strandberg & Strandberg AB grundades med tanken att vara en självklar samarbetspartner till företag som behöver hjälp med förebyggande arbete samt behandling och rehabilitering inom alkohol- och drogrelaterad ohälsa.

Som företagare har man inte bara ansvar över att erbjuda en säker och trygg arbetsmiljö enligt lagar, regler och paragrafer, utan man bör även vara en god arbetsgivare som värderar sin personal högt. Att arbeta förebyggande med alkohol- och drogrelaterad ohälsa innebär både att man som företagare gör ett tydligt ställningstagande i dessa frågor, dels för anställda och företagets varumärke men också ute i samhället.

Vi ger er förutsättningar och verktyg till att agera i tid om denna problematik dyker upp på Er arbetsplats. Chefer och ledningsgrupper blir utbildade och informerade hur man bemöter problematiken utan att vänta för länge, samtidigt finns vi alltid att tillgå som rådgivare och stöd.

Vi ger företag och organisationer en möjlighet till att skapa en arbetsmiljö som sätter hållbar hälsa i fokus, som i sin tur leder till lojala medarbetare, lägre sjukskrivnings-kostnader och högre produktivitet och effektivitet hos de anställda. Ett förändringsarbete tar tid, oavsett om det handlar om en organisation eller på individnivå, men de långsiktiga vinsterna blir alltid större än de kortsiktiga utgifterna.

” De flesta människor med missbruk- eller beroendeproblematik finner man ute i arbetslivet. Så var det även för mig under många år då jag var i ett aktivt missbruk. Om min arbetsgivare haft den kunskap jag förmedlar till chefer och ledningsgrupper idag, kanske även jag hade kunnat fångats upp i tid innan det gick för långt…” /Alexander

Våra tjänster

Vi fokuserar på långvariga relationer med våra kunder

Dessa frågor vi arbetar med är ofta känsliga och balansen mellan ens rättigheter och skyldigheter kan vara svår. Vi vill arbeta nära våra kunder där våra värdeord trygghet, förståelse, kompetens, möjligheter & seriositet står i fokus.

Vi tror också att kontinuitet är ett ledord för att nå framgång och förändring, därför erbjuder vi också olika paketlösningar från smått till stort, där vi arbetar långsiktigt och ser till ett helhetsperspektiv.

Kontakta oss om ni önskar veta mer om oss och våra tjänster, eller bara vill ta en kaffe på vår trevliga mottagning!